Evento: 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
Periodo:
26. Gen - 26. Gen 2023
Chiusura iscrizioni:
24. Gen 2023
Partecipanti / Visitatori:
0 / 0
Quota di partecipazione:
0.00
Ingresso a pagamento:
0.00
Categoria:
Seminario
Disciplina:
nessuno
razza:
qualunque razza
Il sito web dell'evento:
www.kreds20.dk
Via:
Industriparken 5
Codice postale / Città:
6880 / Tarm
Organizzatore:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Non ancora salvato
Telefono:
Non ancora salvato
Il tuo stato:
Non hai ancora detto se sarai presente all'evento.
Questo evento è gestito con
Città:
-
Via:
Industriparken 5
Codice postale / Città:
6880 / Tarm
Paese:
Danimarca Danimarca
Distanza:
Non è stato possibile eseguire il calcolo
Tempo di percorrenza
Non è stato possibile eseguire il calcolo
Organizzatore:
Schaeferhundeklubben
Via:
Industriparken 5
Codice postale / Città:
6880 / Tarm
E-mail:
Non ancora salvato
Telefono:
Non ancora salvato

Informazioni sull'evento

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.